Menu

Zorgvuldige, objectieve inventarisatie voor het strategisch vastgoedplan

Portefeuillescan zorgvastgoed Noorderbreedte in Friesland

De zorg is volop in beweging: nieuwe visies, andere regelgeving en meer vraaggestuurd werken. Daar heeft ook specialist in ouderenzorg Noorderbreedte mee te maken. Andere zorg vraagt in sommige gevallen om andere huisvesting. Daarom actualiseert deze Friese zorgverlener met 15 locaties haar strategisch vastgoedplan. HEVO inventariseerde met een portefeuillescan de kwaliteiten van haar gebouwen en de toekomstbestendigheid van het vastgoed.

Noorderbreedte is onderdeel van Zorgpartners Friesland. In het kader van een herstructurering van dit zorgconcern actualiseert Noorderbreedte het strategisch vastgoedplan. Dit moet aansluiten bij de huidige visie en trends en bij toekomstige ontwikkelingen in wonen en zorg. HEVO kreeg de opdracht om een portefeuillescan uit te voeren. Dit maakt duidelijk of het huidige vastgoed voldoende past bij de visie, wat de actuele kwalitatieve en financiële performance is, wat de kwaliteiten van de gebouwen zijn en of ze voldoende toekomstbestendig zijn.

Onderzoek en advies

De portefeuillescan bestond uit onderzoek én advies, zodat Noorderbreedte weloverwogen het strategisch portefeuillebeleid kon opstellen. HEVO inventariseerde allereerst de verschillende relevante, objectieve beoordelingscriteria. Met een portefeuillescan zijn alle locaties op deze criteria getoetst. Daarbij was expliciet aandacht voor de vraag in hoeverre een locatie aansluit bij de relevante gewenste en noodzakelijke kwaliteiten voor de klanten, bewoner en overige gebruikers van een locatie. Daarvoor hebben wij verschillende interne expertises ingezet. Zo kreeg Noorderbreedte duidelijk inzicht in de kwaliteiten en kansen van de huidige vastgoedportefeuille.

Financiële scenario’s

Wij verzorgden ook een financiële nulmeting die inzichtelijk maakt wat het financiële rendement van elke locatie is. Zo krijgt Noorderbreedte - op basis van de verwachte investeringen en ontwikkelingen in de komende jaren - duidelijk inzicht in de te verwachten exploitaties van verschillende locaties. Hiervoor stelden wij verschillende financiële scenario’s op, zodat Noorderbreedte voortaan ook op financieel rendement kan sturen.

Startpunt

Het uitgangspunt van het strategisch vastgoedbeleid van Noorderbreedte is dat bestaande locaties en gebouwen maatschappelijk, functioneel en economisch van waarde blijven. De portefeuillescan en de financiële scenario’s vormen een belangrijk startpunt voor de ontwikkeling van het strategisch portefeuille- en vastgoedbeleid waarmee Noorderbreedte op kwaliteit én rendement kan sturen.

René Lolkema

Meer weten over dit project of over zorgvastgoedadvies?

Neem contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's