Menu

Herinrichting gemeentehuizen fusiegemeente

Gemeente Krimpenerwaard

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten Nederlek, Bergambacht, Vlist, Schoonhoven en Ouderkerk verdergegaan als de fusiegemeente Krimpenerwaard. Een hele nieuwe organisatie die vroeg om een aanpassing van de bestaande huisvesting.

Opdrachtgever
Gemeente Nederlek (als penvoerder)

Projectomvang
€ 4.278.000,--

Brutovloeroppervlak
8.000 m²

Start ontwerp
Juli 2014

Start bouw
Oktober 2014

Ingebruikname
1 januari 2015

Architect
M+R interieurarchitecten Eindhoven

Strakke deadline

Wij hebben een Plan van Aanpak geschreven voor de huisvesting van de nieuwe organisatie. Dit plan voorzag meteen in de wens van de fusiegemeente om Het Nieuwe Werken te implementeren. Na goedkeuring van het huisvestingsplan stonden wij voor de opgave om vier van de vijf gemeentehuizen te verbouwen, opnieuw in te richten en de verhuizing te regelen. In tijd was er al een strakke deadline, maar de ambtenaren moesten tijdens de verbouwing gewoon hun werk kunnen blijven doen.

Slimme planning

Om de verbouwing soepel te laten verlopen, werden de vier locaties in tweeën verdeeld. Terwijl de ene helft werd gesloopt en verbouwd, kon het werk in de andere helft gewoon doorgaan. Na oplevering van de eerste helft draaiden de zaken om. Naast het Risicodragend Projectmanagement van de sloop en de verbouwing, verzorgden wij ook de inrichting van de nieuwe werkplekken, inclusief nieuw meubilair en de verhuizing - met resultaatsverplichting.

Artikel

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 9, verduurzamen, is een artikel opgenomen over dit project met als titel 'Gekkenwerk in de Krimpenerwaard'.

Download artikel

Mark van der Vliet

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mark van der Vliet, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's