Menu

Herhuisvesting fusiegemeente

Gemeente Meierijstad

Sinds 1 januari 2017 zijn de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel gefuseerd tot één gemeente: Meierijstad. De visie op deze nieuwe gemeente, de besturingsfilosofie en de manier waarop de dienstverlening wordt vormgegeven zijn al eerder opgesteld. Er zijn drie belangrijke pijlers: sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en economisch.

Opdrachtgever
Gemeente Schijndel (als penvoerder namens de drie gemeenten)

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.000 m²

Ingebruikname
1 januari 2017

Architect
De Twee Snoeken ’s-Hertogenbosch

ZaakgerichtReceptiebalie

De fusie betekent ook verandering qua huisvesting, waarbij meteen een andere manier van werken is geïntroduceerd (‘zaakgericht’). Wij hebben Meierijstad hierin ondersteund. Zowel met advies, als met de daadwerkelijke verbouwing en verhuizing. Samen met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten die zich bezighouden met huisvesting, vastgoed en facilitaire zaken, voerden wij een scenario-onderzoek uit.

VerduurzamenWachtruimte

Dit resulteerde in een huisvestingsplan waarin de huisvesting van de nieuwe organisatie werd omschreven, onderbouwd met bijbehorende budgetramingen. Aansluitend hebben wij met de werkgroep een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de huisvesting te verduurzamen. Vervolgens stelden wij het werkconcept - uitgewerkt in een Programma van Eisen, een inrichtingsontwerp, een ICT-concept en een veranderagenda - op.

HerhuisvestingWerkplek

Concreet betekende dit dat wij het projectmanagement voerden voor: herhuisvesting van het gemeentehuis in Veghel, inclusief het vervangen en verduurzamen van de gebouwinstallaties; huisvesting van een servicepunt, de griffie en de raad in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode en huisvesting van een servicepunt in cultureel centrum Het Spectrum in Schijndel.

Mark van der Vliet

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mark van der Vliet, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's