#

Maurick College Vught

Lees meer
Locatie
Vught
Status
Gereed
Programma

Gefaseerde verbouw en renovatie schoolgebouw

Kenmerkend

Verbouw en renovatie terwijl de school open is

Opdrachtgever
Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwkostenmanagement, bouwmanagement, contractbeoordeling, contractmanagement, integraal projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, projectmanagement, Risicodragend Projectmanagement, verbouwmanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 17.800.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
12.600 m²

Ingebruikname
Nieuwbouwdeel januari 2011
Renovatiedeel januari 2012

Architect
Van den Berg Kruisheer Elffers Rotterdam

Duurzame fusieschool.

Het Maurick College was gehuisvest op drie locaties in Vught. Na de verbouwing en renovatie in 2011 en 2012 is de school op één van deze drie locaties gehuisvest. Gezien de ligging in een parkachtige omgeving was zichtbare duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij alle daken zijn voorzien van mossedum en een groot deel van de energie gewonnen wordt door zonnepanelen.

Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek maakten wij inzichtelijk of de verbouw-/nieuwbouw­plannen en de beschikbare middelen op elkaar aansloten. Na een akkoord op het Plan van Aanpak, hebben wij de selectie van de adviseurs opgestart en de plannen voor het nieuwbouwdeel uitgewerkt tot een technisch ontwerp en het renovatiedeel tot een Voorlopig Ontwerp. Beide ontwerpen maakten onderdeel uit van de aanbesteding.

Het nieuwbouwdeel kon na gunning direct worden gerealiseerd. Tegelijkertijd vond in bouwteam­verband de verdere uitwerking van het ontwerp van het renovatiedeel plaats. Na de oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw werd het bestaande deel grotendeels gestript en gerenoveerd. Uiteindelijk heeft de totale bouwtijd iets meer dan twee jaar in beslag genomen.

Verbouw en renovatie terwijl de school open is

Alle plekken en programmaonderdelen zijn een samenhangend geheel in de centrale as. De entreehal leidt via een prominente receptie naar de centrale ontmoetingsruimte. De route, in het verlengde van de entreehal, door de overblijfruimte en een grote patioruimte, mondt vervolgens uit in een atrium over drie lagen met ruim zicht op de parkachtige omgeving. Kenmerkend op elke onderwijslaag is de ruimte voor open werkplekken/huiskamers, afgestemd op het daltononderwijs.

De bouwkundige structuur is open. Slechts de dragende gevel, de kolommen, de natte cellen en de trappenhuizen zijn vaste elementen. Alle andere wanden zijn vrij te plaatsen. 

De school is heel actief als theater- en dansschool en bekend om de goede voorstellingen. Door een aantal ingrepen (akoestiek, verlichting en verduistering, achterpanelen, vloerafwerking) is de overblijfruimte zeer geschikt als professionele theaterzaal. De nieuwe gymzaal is middels hoge taatsdeuren verbonden met de grote patio waardoor ook buitentheater vanuit de gymzaal mogelijk is. Via een heldere organisatiestructuur is een zeer intensief proces doorlopen, waarbij de maximale betrokkenheid van staf, docenten en leerlingen is gemobiliseerd. Omdat de school tijdens de gefaseerde bouw ‘gewoon’ doorging is er in zeer nauwe samenwerking ook tijdens de uitvoering gewerkt.

Binnenklimaat

Het binnenklimaat is sterk verbeterd door een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning en door elektrisch gestuurde buitenzonwering in combinatie met HR++glas met een lage ZTA-waarde. Daarnaast zijn extra spuimogelijkheden aangebracht om met zomernacht­ventilatie natuurlijk te koelen. Alle lage daken zijn voorzien van mossedum. Op de hoge daken zijn meer dan 400 m² zonnepanelen geplaatst.

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug