Menu

Gefaseerde verbouw en renovatie

Maurick College Vught

Het Maurick College was gehuisvest op drie locaties in Vught. Na de verbouwing en renovatie in 2011 en 2012 is de school op één van deze drie locaties gehuisvest. Gezien de ligging in een parkachtige omgeving was zichtbare duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij alle daken zijn voorzien van mossedum en een groot deel van de energie gewonnen wordt door zonnepanelen.

Opdrachtgever
Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwkostenmanagement, bouwmanagement, contractbeoordeling, contractmanagement, integraal projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, projectmanagement, Risicodragend Projectmanagement, verbouwmanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 17.800.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
12.600 m²

Ingebruikname
Nieuwbouwdeel januari 2011
Renovatiedeel januari 2012

Architect
Van den Berg Kruisheer Elffers Rotterdam

Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek maakten wij inzichtelijk of de verbouw-/nieuwbouwplannen en de beschikbare middelen op elkaar aansloten. Na een akkoord op het Plan van Aanpak, hebben wij de selectie van de adviseurs opgestart en de plannen voor het nieuwbouwdeel uitgewerkt tot een technisch ontwerp en het renovatiedeel tot een Voorlopig Ontwerp. Beide ontwerpen maakten onderdeel uit van de aanbesteding.

Het nieuwbouwdeel kon na gunning direct worden gerealiseerd. Tegelijkertijd vond in bouwteamverband de verdere uitwerking van het ontwerp van het renovatiedeel plaats. Na de oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw werd het bestaande deel grotendeels gestript en gerenoveerd. Uiteindelijk heeft de totale bouwtijd iets meer dan twee jaar in beslag genomen.

Henrie van den Berg

Heeft u een vraag over dit project?

Neem dan contact op met Henrie van den Berg, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's