Menu

Anders werken – anders huisvesten

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 17 gemeenten in haar regio voert de VRZHZ verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

Opdrachtgever
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Rol HEVO
Adviseur 'Anders werken - anders huisvesten', bouwkostendeskundigheid

Looptijd opdracht
Januari - juli 2017

Te veel ruimte

In de twee (kantoor)panden van de VRZHZ aan de Romboutslaan in Dordrecht zijn de Directie, de Hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid en het nieuwe Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) gehuisvest.

Toen uit onderzoek bleek dat veel ruimte in deze twee panden niet (optimaal) werd gebruikt en er dus kansen lagen om tot besparing te komen in vierkante meters en daarmee huisvestingslasten, zijn wij gevraagd een herhuisvestingsplan, door de VRZHZ genoemd ‘businesscase Het Nieuwe Werken’, uit te werken.

‘Businesscase Het Nieuwe Werken’

In het onderzoek naar de mogelijkheden tot besparing, diende ook het in 2016 gestarte cultuurtraject betrokken te worden. Een cultuurtraject waarin aspecten zoals coachend leiderschap en stimuleren van team- en persoonlijke ontwikkeling, als onderdeel van Het Nieuwe Werken van de VRZHZ, terugkomen. Wij hebben voor en samen met de VRZHZ haar ‘businesscase Het Nieuwe Werken’ uitgewerkt. Medewerkers zijn op diverse manieren uitgebreid betrokken bij de uitwerking om op deze wijze tot een gedragen maatwerkoplossing te komen.

In de businesscase is tot uiting gekomen hoe de nieuwe manier van werken voor de VRZHZ eruitziet en welke duurzame (kantoor)omgeving hierbij het beste aansluit. Door slim en flexibel gebruik te maken van ruimte en voorzieningen, blijkt dat volstaan kan worden met slechts één van de bestaande panden. Een besparing van zo’n 2.000 m². Bijna de helft van het nu in gebruik zijnde aantal vierkante meters. Een mooi resultaat en bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de VRZHZ.

Resultaat

Een businesscase, bestaande uit een Programma van Eisen voor de fysieke werkomgeving, onderbouwd met een kostenraming en een Plan van Aanpak voor de realisatie van de aanpassing van de bestaande huisvesting en de implementatie van Het Nieuwe Werken.

Zie ook ons actueelbericht van 10 mei 2017 over deze opdracht.

Alexandra Meeuwisse

Wilt u meer weten over deze opdracht of vernieuwende werkconcepten?

Neem dan contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's