Menu

Primair onderwijs

Van strategische en integrale huisvestingsplannen tot een nieuw toekomstbestendig schoolgebouw

Om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden werken primair onderwijs, VVE en kinderopvang steeds vaker intensief samen. Maar hoe kan de huisvesting deze samenwerking optimaal faciliteren? En hoe transformeer je bestaande schoolgebouwen naar duurzame, gezonde en fijne onderwijsomgevingen?

We weten welke vraagstukken écht relevant zijn om toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen te ontwikkelen.

We geven u passende antwoorden: inhoudelijk én organisatorisch; van eerste idee tot en met de exploitatie van onderwijsvastgoed. Dankzij onze kennis, kunde en jarenlange ervaring weten wij welke vraagstukken écht relevant zijn voor de ontwikkeling van toekomstbestendige, duurzame schoolgebouwen. We geven heldere antwoorden op de complexe onderwijshuisvestingsvraagstukken én de verduurzamingsopgave vanuit de klimaatakkoorden. Of het nu om een Integraal Huisvestingsplan of haalbaarheidsstudie gaat: als deskundige partner denken we actief met schoolbesturen en gemeenten mee over de beste oplossing. Samenwerking stimuleren is trouwens een ander sterk punt van HEVO. Met onze zelfontwikkelde BeSeF®-methodiek werken alle IKC-partners vanaf het beginstadium intensief samen.

Uit ervaring weten we welke oplossingen écht werken.

We hebben ook veel ervaring in de uitvoerende begeleiding van huisvestingsprocessen. Uit ervaring weten we welke oplossingen écht werken. Met ons afwegingskader maakt u bijvoorbeeld een gedegen keuze voor renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw. Ook ondersteunen we u met de aanbesteding, projectmanagement en Risicodragend Projectmanagement. Kortom: we bouwen graag samen met u aan het onderwijs van de toekomst.

Wouter Houët

Kunt u onze expertise gebruiken?

Neem contact op met Wouter Houët, telefoon (073) 6 409 409