Menu

Organisatie- en procesmanagement

Effectieve besluitvorming in het (semi)publieke domein

Hoe zorgt u dat uw ambities en ideeën ook daadwerkelijk op een goede manier in een complexe bestuurlijke omgeving gerealiseerd worden? Door samen met onze ervaren adviseurs uw organisatie en processen zo in te richten dat zij uw ambities, plannen en projecten optimaal ondersteunen!

Grote, complexe en ingewikkelde processen moeten tot in detail goed verlopen. U moet voldoen aan (veranderende) wet- en regelgeving, draagvlak creëren en behouden bij zeer uiteenlopende stakeholders, opereren binnen vooraf vastgestelde financiële kaders en transparante besluitvormingsprocessen borgen. Onze ervaren adviseurs kunnen u ondersteunen om uw ambities en ideeën te realiseren.

Kennis delen en samen werken

Dat is de kracht van HEVO. Onze adviseurs hebben kennis van de besluitvormings- en uitvoeringsprocessen in uw sector. Ze hebben oog voor detail maar verliezen nooit de grote lijn uit het oog. Daarnaast hebben ze de juiste ervaring om als deskundige partner met alle betrokken partijen samen te werken. Die ervaring is erg breed: van het begeleiden van gemeentelijke fusies tot investeringen in het onderwijs of bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe visie op zorg en wonen.

Door een combinatie van procesbegeleiding en inhoudelijke kennis van organisatievormen, bedrijfsvoering en investeringen in huisvesting en vastgoed, brengen wij uw project én uw organisatie verder. Samen met u ontwerpen wij specifieke processen. Maatwerk dus, waarin communicatie, draagvlak en benodigde besluitvorming altijd centraal staan. Want medezeggenschap, democratische en bestuurlijke processen spelen in het (semi)publieke domein de hoofdrol in de legitimatie van een verandering of investering.

Wij brengen uw project én organisatie verder

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen op elk vlak van organisatie- en procesmanagement. Strategische advisering helpt u om de missie en visie van uw organisatie (weer) scherp te formuleren. Een strategisch vastgoedplan of een integraal huisvestingsplan maakt duidelijk welke investeringen in de toekomst nodig zijn. In een businesscase wordt uiteengezet hoe uw visie haalbaar en realiseerbaar is en welke financiële en organisatorische inzet daarvoor nodig is. Dankzij gedegen kennis van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van doordecentralisatie van onderwijshuisvesting, zetten wij met u stappen voorwaarts. We maken daarbij graag gebruik van een vernieuwende aanpak. Want innovatieve werkvormen, de inzet van media of het gebruiken van nieuwe samenwerkingsmodellen kunnen oplossingen bieden en processen versnellen.

Wij zijn actief in de markten onderwijs, sportgemeenten, zorg, multifunctionele accommodaties en kantoren en bedrijfshuisvesting. Klik hier voor onze volledige dienstverlening.

Gerhard Jacobs

Wilt u weten hoe we u bij complexe (besluitsvormings)processen of projecten kunnen ondersteunen?

Gerhard Jacobs vertelt u er graag meer over.