Menu

Onze missie en visie

BELOFTES WAARMAKEN

Wij geloven dat de best mogelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving leidt tot verbetering van het leef- en werkcomfort op vele fronten. Door met eindgebruikers en financiers (banken en beleggers) in co-creatie toekomstbestendig te innoveren en kennis te delen met overheid, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders, werken wij aan huisvestingsconcepten die duurzaam te exploiteren zijn. Hierin presteren mensen beter en zijn ze gelukkiger. Dit is in het belang van huidige en toekomstige generaties.

We maken onze missie waar door slim te sturen op investeringen, exploitatie, prestaties en effecten tijdens de totale levensduur. Dit gebeurt met het primaire proces van eindgebruikers als uitgangspunt en in samenspraak met financiers.

Wij ontzorgen zowel eindgebruikers als financiers door het waarmaken, garanderen en borgen van beloften en het overnemen van financiële risico’s. Dit noemen wij Risicodragend Projectmanagement en dit vertaalt zich in onderscheidende, stimulerende omgevingen van maximale waarde en kwaliteit.

Met HEVO houden organisaties niet alleen grip op hun vastgoed, maar wordt maatschappelijk geld en dat van private financiers ook goed geïnvesteerd en creëren we impact.

DE VISIE VAN HEVO OP:

Lees hier wat onze visie is op duurzaamheid in 2025.

Lees hier onze visie op circulair bouwen.

Lees hier onze visie op veiligheid.