Onze missie en visie

BELOFTES WAARMAKEN

Wij geloven dat het streven naar de best mogelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven op vele fronten. Door te innoveren in co-creatie en kennis te delen met overheid, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders, werken wij aan huisvestingsconcepten die duurzaam te exploiteren zijn, waarin mensen beter presteren en gelukkiger zijn, in het belang van zowel huidige als toekomstige generaties.

Met het primaire proces van opdrachtgevers als uitgangspunt, sturen we ‘SLIM’ op investeringen, exploitatie, prestaties en effecten tijdens de totale levensduur. Wij ontzorgen opdrachtgevers door het waarmaken, garanderen en borgen van beloften. Dit vertaalt zich in onderscheidende, stimulerende omgevingen van maximale waarde en kwaliteit. Met HEVO houden organisaties grip op hun vastgoed en wordt maatschappelijk geld goed besteed.

Visie HEVO op duurzaamheid in 2025

Lees hier wat onze visie is op duurzaamheid in 2025.