#

Lyceum Schravenlant Schiedam

Lees meer
Locatie
Schiedam
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw school vanuit de Cradle2Cradle-gedachte

Kenmerkend

Duurzame aanpak levert Award Duurzame Architectuur op

Opdrachtgever
Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

Rol HEVO
Bouwmanagement, Programma van Eisen, sloopmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 10.408.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
6.040 m²

Ingebruikname
September 2013

Architect
LIAG Architecten Den Haag

Het blijkt mogelijk om binnen het budget een duurzaam schoolgebouw neer te zetten. Wim Kokx, directeur-bestuurder van Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Aan het begin van het schooljaar 2013/2014 betrokken zo’n vijfhonderd leerlingen het nieuwe gebouw van het Lyceum Schravenlant in Schiedam. Het schoolgebouw is CO2-neutraal en daarmee het eerste voorbeeld van een school voor voortgezet onderwijs volgens het Cradle-to-Cradle-concept. De ventilatie is volgens de Frisse Scholen klasse-A uitgevoerd.

foto_op_trap_schravenlant_Moni van Bruggen.jpg
Fotografie: Moni van Bruggen

De vraag die Lyceum Schravenlant aan ons stelde was bijzonder, namelijk een nieuwe VO-school te realiseren volgens het Cradle-to-Cradle-principe én zo duurzaam mogelijk terwijl er bij de start van het project niet meer dan een normatief budget beschikbaar was. Bovendien bestonden op dat moment nog geen gebouwen volgens het C2C-principe en waren er bijna geen materialen beschikbaar. Een behoorlijke uitdaging die wij graag aangingen.

Aangenaam leerklimaat

Wij hebben het gehele nieuwbouwproces begeleid, vanaf het maken van het Programma van Eisen tot en met de start van de gebruiksperiode. Goed onderwijs bieden vraagt om een goed leerklimaat. In dit gebouw is op alle fronten geprobeerd om daarvoor positieve voorwaarden te scheppen. Naast het binnenklimaat zit dat bijvoorbeeld ook in het bevorderen van sociale interactie; door bewust de menselijke maat en een zekere kleinschaligheid na te streven.

Levensduurdenken

In een aantal creatieve sessies met belanghebbenden en marktpartijen is vastgesteld hoe de school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kon worden. Het levensduurdenken en het sturen op de Total Cost of Ownership vormden in deze sessies het uitgangspunt, waarbij de focus lag op de totale bouw- en gebruiksperiode.
In het technisch Programma van Eisen verwerkten wij vervolgens allerlei gebruiksgerelateerde prestatie-eisen, naast diverse duurzame specificaties en Cradle-to-Cradle-criteria. Ook de benodigde ontwerpende en bouwende partijen zijn mede op basis van duurzaamheidscriteria geselecteerd. Door het instellen van een financieringsarrangement met de gemeente, zijn de beperkingen van het normatieve stichtingskostenbudget opgelost.

foto_binnen_schravenlant_Sebastiaan Knot.jpg
Fotografie: Sebastiaan Knot

In de media

Rondom Lyceum Schravenlant is veel publiciteit geweest:

Ook interessant

Het project Lyceum Schravenlant Schiedam is opgenomen in ons boek ’35 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug