#

Fusiegemeente
Hoeksche Waard

Lees meer
Locatie
Oud-Beijerland
Status
Gereed
Programma

Fusiegemeente: onderzoek tijdelijke en definitieve huisvesting met verschillende varianten

Kenmerkend

Inzicht in investeringskosten, exploitatielasten, tijd, kwaliteit/functionaliteit, bereikbaarheid én de dienstverleningsvisie.

Opdrachtgever
Gemeente Hoeksche Waard

Brutovloeroppervlak (bvo)
Nieuwbouw: 1.500 m²
Verbouwing: 4.915 m²

Vooronderzoek, businesscase en PvE
Januari t/m mei 2018

Start ontwerp
Juni 2018

Start bouw
Nieuwbouw: december 2018
Verbouwing: oktober 2018

Ingebruikname
Bestaande bouw: winkel bleef open
Nieuwbouw: oplevering 8 maart 2019, ingebruikname 1 april 2019, afronding nazorgfase april 2020

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Aannemer verbouwing
Van Driel Maasdam

Nieuwbouw (semi-permanent)
Directbouw

Ook Het Nieuwe Werken of ook wel genoemd ‘activiteitgerelateerd werken’ is ingevoerd.

De Hoeksche Waard vormt vanaf 1 januari 2019 definitief één gemeente. Hiermee is de herindeling een feit en zijn de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen gefuseerd.

De fusie betekende naast de bestuurlijke samenvoeging ook een huisvestingsopgave voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Wij hebben de vijf gemeenten geadviseerd over en ondersteund in het vinden en realiseren van een passende oplossing voor de tijdelijke en definitieve huisvesting. Wij hebben onderzoek verricht naar verschillende huisvestingsvarianten, waarbij zorgvuldig is gekeken naar investeringskosten, exploitatielasten, tijd, kwaliteit/functionaliteit en bereikbaarheid én naar de aansluiting van diverse huisvestingsvarianten op de dienstverleningsvisie, organisatiefilosofie en ICT. Het concept van Het Nieuwe Werken of ook wel genoemd ‘activiteitgerelateerd werken’ en een nieuwe visie op dienstverlening waren daarbij het uitgangspunt. Dit onderzoek hebben we binnen drie maanden afgerond.

De gemeente Hoeksche Waard is voor een periode van circa 5 jaar (per 1 januari 2019) gehuisvest in de bestaande gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Oud-Beijerland en Binnenmaas. De locatie in Oud-Beijerland fungeert als publiek hart en centrale ontmoetingsplaats voor de inwoners en de gemeente. Het is tevens de huisvesting voor de raad. Daarnaast zijn er, verspreid over de gemeente, diverse servicepunten actief. Het gemeentehuis van Oud-Beijerland is opnieuw ingedeeld en de raadzaal is passend gemaakt voor de nieuwe gemeenteraad. De verbouwing is in maart 2019 in gebruik genomen.

Het voormalige gemeentehuis van Binnenmaas in Maasdam heeft als 'ambtelijk en bestuurlijk hart' een interne verbouwing ondergaan om een groter aantal medewerkers te kunnen huisvesten en om beter aan te sluiten bij de visie van de nieuwe gemeente. Hiervoor is het gemeentehuis uitgebreid met ruim 1.500 m² nieuwbouw (een robuuste vorm van semi-permanente nieuwbouw). In dit nieuwe gedeelte komt het concept van ‘activiteitgericht werken’ goed tot zijn recht. Zowel de verbouwing als de nieuwbouw zijn in april 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. In een relatief korte tijd van circa 1 jaar zijn de plannen ontworpen en uitgevoerd, terwijl de organisatie in het gemeentehuis in gebruik bleef.

Wij verzorgden het project- en procesmanagement van de implementatie van het voorkeursscenario van de variantenstudie. Onze brede dienstverlening bestond onder andere uit: Programma van Eisen, ontwerp- en bouwmanagement, organisatie aanbesteding en selectie, bouwteamcoördinatie, directievoering, kostenmanagement en verhuizing.

Ook interessant

# # # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug