Menu

Passende huisvesting fusiegemeente Hoeksche Waard

Fusiegemeente Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard vormt vanaf 1 januari 2019 definitief één gemeente. Hiermee is de herindeling een feit en zijn de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen gefuseerd.

Opdrachtgever
Gemeente Hoeksche Waard

Brutovloeroppervlak (bvo)
Units: 1.500 m²
Verbouwing: 4.915 m²

Start ontwerp
Juni 2018

Start bouw
Units: december 2018
Verbouwing: oktober 2018

Ingebruikname
Bestaande bouw: winkel bleef open
Units: oplevering 8 maart 2019, ingebruikname 1 april 2019

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Aannemer verbouwing
Van Driel Maasdam

Units
Directbouw

De fusie betekende ook dat er een huisvestingsopgave ontstond voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Wij hebben de vijf gemeenten geadviseerd over en ondersteund in het vinden en realiseren van een passende oplossing voor de tijdelijke en definitieve huisvesting. Wij hebben onderzoek verricht naar verschillende huisvestingsvarianten, waarbij zorgvuldig is gekeken naar investeringskosten, exploitatielasten, tijd, kwaliteit en bereikbaarheid én naar de aansluiting van diverse huisvestingsvarianten op de dienstverleningsvisie, organisatiefilosofie en ICT. Dit onderzoek hebben we binnen drie maanden afgerond.

De gemeente Hoeksche Waard is voor een periode van circa 5 jaar (per 1 januari 2019) gehuisvest in de bestaande gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Oud-Beijerland en Binnenmaas. De locatie in Oud-Beijerland zal fungeren als publiek hart en centrale ontmoetingsplaats voor de inwoners en de gemeente. Daarnaast zijn er, verspreid over de gemeente, diverse servicepunten actief. Het gemeentehuis van Oud-Beijerland is opnieuw ingedeeld en de raadzaal is passend gemaakt voor de nieuwe gemeenteraad. De oplevering zal 1 maart 2019 plaatsvinden.
Het gemeentehuis van Binnenmaas in Maasdam heeft als ‘ambtelijk en bestuurlijk hart’ een interne verbouwing ondergaan om een groter aantal medewerkers te kunnen huisvesten en om beter aan te sluiten bij de visie van de nieuwe gemeente. Hiervoor is het gemeentehuis uitgebreid met ruim 1.500 m² tijdelijke units. Deze interne verbouwing is inmiddels opgeleverd. In een korte tijd -slechts acht maanden- zijn de plannen voorbereid en uitgevoerd, terwijl de organisatie in het pand in gebruik bleef.

Wij verzorgden het project- en procesmanagement van de implementatie van het voorkeursscenario van de variantenstudie. Onze brede dienstverlening bestond onder andere uit: Programma van Eisen, organisatie aanbesteding en selectie, bouwteamcoördinatie, directievoering, kostenmanagement en verhuizing. Voor de realisatie van de tijdelijke units zijn we verantwoordelijk geweest voor het Programma van Eisen en de prestatiespecificatie, Europese aanbesteding en selectie, contractmanagement en directievoering.

Foto's voor                                                   Foto's na

Malco van den Eijnde

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Malco van den Eijnde, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's