IHP GEMEENTE ZUIDPLAS

Locatie
Nieuwerkerk aan den IJssel
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Kenmerkend

IHP met schoolbesturen en kinderopvang met een scope van 16 jaar

Groei en dalingen van het aantal leerlingen vormden een bijzondere uitdaging.

In opdracht van de gemeente Zuidplas hebben wij het proces begeleid waarbij, samen met schoolbesturen en kinderopvang, een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is ontwikkeld met een scope van 16 jaar.

teaser_logo_gemeente_zuidplas.jpg

Samen met de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvangorganisaties in Zuidplas, hebben we een Integraal Huisvestingsplan ontwikkeld. Dit IHP sluit 100% aan op de voorstellen van de sectorraden van het PO en VO én de VNG waarin het IHP wettelijk wordt verankerd. De mogelijkheden tot renovatie én de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bovennormatieve kwaliteit met een scope tot 16 jaar vooruit, zijn in dit IHP ten volle benut.

Uitdagend Integraal Huisvestingsplan

Bijzondere uitdaging in het IHP wordt gevormd door wijken met dalingen van het aantal leerlingen enerzijds en plekken in de gemeente met zeer sterke groei anderzijds. Ook de oprichting van een nieuwe school in de kern Zevenhuizen is onderdeel van de opdracht, die ingevuld gaat worden door het interconfessioneel IKC. Samenwerking vindt plaats door het clusteren van opgaven en de verkenning naar de mogelijkheden tot het vormen van een tienercollege. Ook de toekomstige ambitie van het VO, waarmee het VO wil komen tot een meer volledig aanbod in de gemeente Zuidplas, krijgt ruimte in het IHP. De gemeenteraad van Zuidplas heeft onlangs dit duurzame IHP unaniem aanvaard als leidraad op weg naar een toekomstbestendig scholenlandschap.

ihp_gemeente_zuidplas.jpg

Onze experts zijn voortdurend betrokken bij visieontwikkeling, strategische vastgoed- en huisvestingsplannen (IHP), campusontwikkeling, fusiegemeenten, onderhoud en verduurzamen van vastgoed in onderwijs, zorg, sport, gemeenten en het bedrijfsleven die bijdragen aan een optimale woon-, leer- en leefomgeving. Ook de realisatie van uw project is bij ons in goede handen.

Meer weten over Integrale Huisvestings­plannen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug