Menu

Integrale aanpak van strategisch huisvestingsplan tot verbouwing en inhuizing nieuw hoofdkantoor en Corporate Center

LambWeston/Meijer Breda

Lamb Weston/Meijer, fabrikant van diepgevroren aardappeloplossingen die verkocht worden in meer dan 100 landen over de hele wereld, realiseert een nieuw hoofdkantoor (‘Corporate Center’) in Breda voor haar activiteiten voor de markten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Rusland en Brazilië.

Opdrachtgever
LambWeston/Meijer Kruiningen

Rol HEVO
Strategisch huisvestingsplan, locatiezoekproces, businesscase, Programma van Eisen, architectenselectie, projectmanagement, aannemerselectie, inkoop meubilair, begeleiding verhuizing

Omvang kantoor
3.200 m²

Locatieonderzoek/ontwerpbegeleiding
In september 2018 is het locatieonderzoek afgerond en is gestart met de ontwerpbegeleiding

Ingebruikname
Januari 2020

Architect
M+R Architecten Eindhoven

Bouwkundig aannemer
Winters Bouw & Ontwikkeling Breda 

Installatieadviseur
Huisman & Van Muijen ‘s-Hertogenbosch

De keuze voor de locatie en het ‘kantoorconcept’ moesten passen bij de strategie en ‘purpose’ van het bedrijf. Twee aspecten stonden hierbij centraal:

  • Het huisvesten van de medewerkers in een aantrekkelijke werkomgeving.
  • Een locatiekeuze die voldoende instroom van hoog gekwalificeerd personeel garandeert. 

We hebben het strategisch huisvestingsplan en locatieonderzoek via twee sporen benaderd:

  1. Een studie op basis van een multicriteria-analyse naar de meest geschikte vestigingsplaats in Zuidwest-Nederland. Voor de keuze zijn de scores van de vestigingsmogelijkheden gewogen aan de hand van een gevarieerde set met locatiecriteria die tevens de strategische keuzes van de organisatie reflecteerden.
  2. Uitwerking van een globaal Programma van Eisen waarmee de concrete keuze voor een bestaande of nieuwe locatie getoetst kon worden aan de wensen van de organisatie. Samen met de opdrachtgever hebben wij de organisatorische inrichting vertaald naar een logische clustering op basis van onderlinge relaties en benodigde faciliteiten. Dit leidde tot een aantal mogelijke scenario’s waarbij uiteindelijk gekozen is voor een indeling in functionele clusters (Corporate Center, Operations & Services Center en het Technology Center), elk op een logische geografische locatie. Elk scenario is onderbouwd met een investeringskostenraming en een financiële businesscase.


Na de keuze voor de vestigingsplaats Breda hebben we de opdrachtgever begeleid in de selectie van bestaande kantoorlocaties (van longlist naar shortlist) en de eerste contacten gelegd met verhuurders/eigenaren. Het resultaat hiervan was een huurcontract voor het pand aan de Topaasstraat 54. Om de medewerkers te huisvesten in een aantrekkelijke werkomgeving hebben we de opdrachtgever geadviseerd over mensgerichte werkplekken volgens de principes van Office2Flow en activiteitgerelateerd werken. Als input voor de ontwerp- en verbouwingsopgave is een Programma van Eisen opgesteld. Wij hebben de ontwerpende en uitvoerende partijen geselecteerd en de ontwerpbegeleiding en het projectmanagement verzorgd. Tot slot hebben we de opdrachtgever geadviseerd bij de inkoop van de losse inrichting en het verhuistraject en deze georganiseerd.

Het resultaat

Een nieuw kantoor dat aantrekkelijk en flexibel is én ontmoeting stimuleert. Op de begane grond is een Customer Experience Center gerealiseerd om klanten goed te kunnen ontvangen. Deze ruimte wordt gebruikt voor het presenteren en proeven van nieuwe producten. In de nieuwe werkomgeving kunnen LambWeston/Meijer en haar medewerkers optimaal werken aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.

Wij realiseren intelligente en duurzame kantooroplossingen en creëren en adviseren over 'mensgerichte’ werkplekken volgens de principes van Office2Flow.

Lorell Buck

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Lorell Buck, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's