Menu

Multifunctionele accommodaties

Alle ontwikkelingen vragen om samenwerking

Enerzijds zijn er allerlei ontwikkelingen in het sociaal domein, denk aan de WMO en de Participatiewet, waardoor het vaak niet meer wenselijk is één gebouw te exploiteren voor maar een organisatie. Anderzijds zijn de ervaringen in samenwerkingen voor multifunctionele accommodaties vaak teleurstellend. Dat geldt niet voor ons.

Integrale kindcentra, brede scholen, combinaties met welzijn en cultuur of met partners voor zorg: de voordelen van locaties met meerdere functies blijken keer op keer uit onderzoeken en rapporten. Ook organisaties en bijvoorbeeld gemeenten vragen erom.

Vaak verloopt het proces om tot gedeelde huisvesting te komen echter niet goed, als het al niet strandt in een vroeg stadium. Wordt er toch huisvesting gerealiseerd, dan blijken exploitatiekosten hoog en lopen gebruikers tegen allerlei praktische ongemakken aan. Zonde, vinden wij.

Zoveel irritatie terwijl de gedachte goed is

Met deze multifunctionaliteit zijn wij al meer dan tien jaar bezig. Wij hebben in die tijd een methode ontwikkeld om met meerdere partijen tot één visie en één pand te komen: BeSeF®.

De afkorting staat voor beheer, exploitatie, samenwerking, eigendom en financiën. Op deze onderwerpen moeten goede afspraken gemaakt worden. Vooral voor de S is het van belang gedragen overeenstemming te bereiken. Lees hier meer onze methode.

Een proces hoeft daardoor echt niet langer te duren, maar is beter doordacht

Met deze methodiek in het bijzonder en onze brede ervaring in het algemeen, begeleiden wij u naar een samenwerkingsovereenkomst. Vaak definiëren we ook een Programma van Eisen en toetsen we de haalbaarheid, zodat de realisatie van een passend gebouw van start kan.

Mireille Uhlenbusch

Kunt u onze ondersteuning gebruiken?

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, 073 6 409 474