1 december 2020

De belangrijkste taken zijn het bieden van werk­ervaring, opleiding en scholing, ondersteuning en begeleiding op de werkvloer.

Diverse doelgroepen

Mensen met een arbeidsbeperking worden geholpen om aan de slag te gaan. Het liefst buiten bij bedrijven, en als dat niet kan, binnen in de vorm van beschut werken. Het gaat nu vooral om het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van serieus, betaald werk. De doelgroepen zijn meer divers geworden (iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en samenwerking met onderwijs, maatschappelijke organisaties, arbeidsmarktregio’s en UWV zijn noodzakelijk.

Gemeenten, die sinds 2015 de middelen ontvangen en verantwoordelijkheden dragen, hebben de regie. Veel sociale werkvoorzieningsbedrijven zijn getransformeerd naar leerwerkbedrijven. Sommige zijn daarbij gefuseerd met de (regionale) sociale diensten, andere zijn ontmanteld. In veel gebieden wordt door meerdere gemeenten samengewerkt en vanuit een samenwerkingsverband geopereerd. In veelal stedelijke gebieden zijn de werk- en ontwikkelbedrijven geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie. Dit is maatwerk en zoeken naar het meest geschikte model voor de specifieke situatie per regio.

In de projecten die we op dit moment begeleiden constateren we een sterk verouderd gebouwenbestand.

Hedendaags sociaal werkbedrijf

De kwaliteit van de gebouwen is ondermaats; ze zijn niet gezond om in te werken, voldoen niet aan de duurzaamheidseisen en kennen veel leegstand. De gebouwen zijn nog gericht op de productieomgeving van sociale werkplaatsen uit het verleden, en sluiten daarmee niet meer aan op de functionele behoefte van een hedendaags sociaal werkbedrijf. Maar ook de opzet van de kantoorfuncties is sterk verouderd en sluit niet meer aan bij de gewenste, moderne, manier van organiseren en samenwerken. In de loop van de jaren zijn er aanpassingen gedaan en uitbreidingen geweest waardoor de ruimten aan elkaar geknoopt zijn en een groot oppervlak beslaan. De locaties zijn voor gemeenten vaak hele interessante inbreidingslocaties.

Dit is de reden dat we als HEVO weer heel actief zijn bij de sociale werk- en ontwikkelbedrijven. Met een breed scala aan diensten, variërend van strategische huisvestingsplannen tot onderzoeken voor herontwikkeling naar woningbouw of andere functies, of het ontwikkelen en realiseren van complete nieuwbouw of renovatie. Wij doen dit voor diverse opdrachtgevers, waaronder MidZuid (gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout), Ergon (gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre), Baanbrekers (gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk) en Weener XL (gemeente ’s-Hertogenbosch). Ook in de koppeling met onze opdrachten voor gemeentewerven zien we steeds meer integratie met de sociale werk- en ontwikkelbedrijven.

Een prachtige maatschappelijke huisvestingsopgave waarbij het begrip duurzaamheid voor mens, gebouw en omgeving integraal van toepassing is.

Dit jaar zijn we jarig; 50 jaar jong! We delen graag onze kennis, ervaring en toekomstvisie met u over: campusontwikkelingfinancieren en beleggenprimair onderwijsde toekomst van kantorenzorgvastgoed bij HEVOhuisvesting voor speciaal onderwijs is echt speciaalgemeentelijke huisvesting en accommodatiesRisicodragend Projectmanagement HEVOhet kantoor na corona: voor altijd veranderdtoekomst beroeps- en hoger onderwijsvoortgezet onderwijsfinanciering onderwijs en sociale werk- en ontwikkelbedrijven.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug