Menu

Mireille Uhlenbusch

Partner / Senior adviseur

mireille.uhlenbusch@hevo.nl

Ik ben voornamelijk bezig mensen bij elkaar te brengen

Voorheen heb ik ervaring opgedaan ‘aan de andere kant van de tafel’. Ik ben een aantal jaar docent geweest en weet dus vanuit de praktijk wat je nodig hebt om goed les te kunnen geven.

Ook heb ik bij een gemeente beleid ontwikkeld op het gebied van onderwijs, sport, maatschappelijke voorzieningen en cultuur. Ik snap dus goed in wat voor situatie een opdrachtgever zit.

Nu houd ik me vooral bezig met strategische advisering over onder andere doordecentralisatie, integrale huisvestingsplannen, gemeentelijke fusering en bijzondere samenwerkingsovereenkomsten.

Ik ben vooral in het voorproces betrokken, aan de kant van de gebruiker. Ik probeer voor hen te voelen en te denken wat ze willen.

Mijn kracht blijkt erin te zitten ervoor te zorgen dat partijen een gemeenschappelijk uitgangspunt vinden.

Daar heb je geen boekje voor, je moet gewoon goed luisteren

Het verbinden van mensen is altijd maatwerk: zoeken naar gemeenschappelijkheden en duiden van zaken waarover partijen het juist niet eens zijn.

De processen die ik manage zijn vrij complex. Soms is er een moment waarop een onderhandeling stagneert of uit elkaar lijkt te klappen. Maar dan toch lukt het vaak alle standpunten een plek te geven en een oplossing te bedenken waarin iedereen zich kan vinden. Dan ben ik wel blij ja!

Mireille Uhlenbusch

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoon (073) 6 409 409

Wapenfeiten van Mireille