Menu

IHP Gemeente Zoetermeer

HEVO heeft van de gemeente Zoetermeer in samenwerking met Unicoz Onderwijsgroep de opdracht gekregen om het programmamanagement te verzorgen voor de projecten in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

In het IHP zijn voor Unicoz Scholengroep tien projecten opgenomen met een looptijd van 2017 tot 2020. Het IHP bestaat uit twee nieuwbouwprojecten voor integrale kindcentra. Zes bestaande basisscholen moeten een renovatie en levensduurverlengende investering krijgen, waarbij deze ook als integrale kindcentra gaan functioneren. Twee voortgezet onderwijsscholen krijgen een renovatie en levensduurverlengende investering. Na uitvoering van de projecten in het IHP moet de huisvesting van deze scholen weer geschikt zijn voor modern onderwijs en dit optimaal faciliteren.

In de projecten zijn aanzienlijke duurzaamheidsambities geformuleerd, zoals Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en Frisse Scholen. Tevens wordt het onderhoud betrokken in de aanpak van de projecten. Vanuit het oogpunt van risicomanagement zullen de projecten georganiseerd worden met toepassing van geïntegreerde contracten (Design-Build-Maintain conform de UAV-GC), zodat er altijd een eenduidige verantwoordelijke partij is voor de te realiseren huisvestingsprestaties.

Door deze projecten als één programma te organiseren wordt het lerend vermogen vergroot, het risicomanagement verbeterd en een efficiencyslag gemaakt.

Willem Adriaanssen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's