Menu

Het Nieuwe Werken

Hoe maakt u 'Het Nieuwe Werken' (HNW), activiteitgerelateerd werken (AGW) of ook wel 'anders werken' genoemd tot een duurzaam succes?

Werken, waar, wanneer en hoe we willen … Die vrijheid en flexibiliteit zien organisaties en medewerkers als een meerwaarde. Zeker na corona! Met de integrale aanpak zorgen onze experts ervoor dat Anders Werken voor u ook écht werkt.

Anders Werken biedt veel mogelijkheden om flexibel, Agile, activiteitgerelateerd en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Toch ondervinden organisaties vaak veel weerstand bij de introductie en implementatie van Anders Werken. Medewerkers houden vast aan de vertrouwde oude werkplekken, omdat ze de meerwaarde van de nieuwe manier van werken nog niet inzien. Corona heeft echter laten zien dat een hybride werkvorm van thuiswerken en op kantoor werken veel kansen biedt en een verandering in de organisatie in gang kan zetten zoals:

  • Duurzamere en efficiëntere bedrijfsvoering
  • Flexibel omgaan met veranderingen in schaalgrootte
  • Faciliteren kwaliteitsverbetering en samenwerking binnen de organisatie
  • Terugdringen mobiliteitsprobleem
  • Betere afstemming tussen werk en privé
  • Aantrekkelijk werkgeverschap

Uiteindelijk zal de hybride werkvorm ook zijn weerslag hebben op de huisvesting. (Een deel van) de medewerkers zullen (zal) anders gebruik gaan maken van de werkomgeving en dus andere faciliteiten nodig hebben.

Onze aanpak

De ontwikkeling van een doordacht werkconcept is een complex proces. ‘Alles hangt met alles samen’. Daarom is een integrale aanpak essentieel. Het start met een scherp onderzoek naar uw huidige (hybride) werkwijze, interne en externe mobiliteit van uw medewerkers en inventarisatie van uw toekomstige behoeften en ambities. Samen met u ontdekken, definiëren en ontwerpen wij uw vernieuwende werkconcept waarbij de bezettingsgraden afgestemd zijn op uw organisatie en uw ambities ten aanzien van hybride werken. Met een goede mix aan soorten werkplekken, overlegplekken en ontmoetingsruimten en natuurlijk zonder te grote open werkgebieden met slechte akoestiek! En werken we toe naar een geslaagde implementatie en borging van Anders Werken in uw organisatie.

Met oog voor maatwerk en passie voor verbetering brengen wij frisse ideeën en inspiratie en nemen we uw mensen op enthousiaste wijze mee in de veranderende manier van werken.

Wat levert Anders Werken op?

Implementatie van Anders Werken is een intensief proces. Maar óók een investering die loont. Uw medewerkers en organisatie krijgen nieuwe energie om beter samen te werken en optimaal te gaan werken. Uw medewerkers worden beter ondersteund in het uitvoeren van hun taken, of het nu thuis of op kantoor is en zowel digitaal als fysiek. En uw kantoor wordt weer een aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten, waarbij de uitstraling bijdraagt aan uw ‘branding’ en merk. Daarnaast bespaart u vaak ook nog op de huisvestingskosten, terwijl de kwaliteit van uw werkomgeving omhoog gaat. Wilt u weten of Anders Werken ook voor u loont? Met onze businesscase-tool voor duurzame en gezonde kantoren brengen wij snel de ruimtelijke en financiële gevolgen van verschillende scenario’s voor u in kaart.

Alexandra Meeuwisse

Maak kennis met onze expert op het gebied van Het Nieuwe Werken

Neem contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon (073) 6 409 452