Menu

Het Nieuwe Werken

Hoe maakt u Het ‘Nieuwe Werken’ (of ‘Anders Werken’) tot een duurzaam succes?

Werken, waar, wanneer en hoe we willen … Die vrijheid en flexibiliteit zien organisaties en medewerkers als een meerwaarde. Maar de praktijk is vaak weerbarstiger dan het lijkt. Met hun integrale aanpak zorgen onze professionals dat Anders Werken ook écht werkt.

Anders Werken biedt veel mogelijkheden om flexibel, activiteitgerelateerd en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Toch ondervinden organisaties vaak veel weerstand bij de introductie en implementatie van Anders Werken. Medewerkers houden graag vast aan de vertrouwde werkplekken. Maar verandering in huisvesting dient juist vaak als vliegwiel om een verandering in gang te zetten, zoals:

  • Duurzamere en efficiëntere bedrijfsvoering
  • Flexibel omgaan met veranderingen in schaalgrootte
  • Faciliteren kwaliteitsverbetering in de organisatie
  • Terugdringen mobiliteitsprobleem
  • Betere afstemming tussen werk en privé
  • Aantrekkelijk werkgeverschap

Onze aanpak

De ontwikkeling van een doordacht werkconcept is een complex proces. ‘Alles hangt met alles samen’. Daarom is een integrale aanpak essentieel. Samen met u ontdekken, definiëren en ontwerpen wij uw vernieuwende werkconcept en werken we toe naar een geslaagde implementatie en borging van Anders Werken in uw organisatie, waarbij de bezettingsgraden afgestemd zijn op uw organisatie.

Met oog voor maatwerk en passie voor verbetering brengen wij frisse ideeën en inspiratie en nemen we uw mensen op enthousiaste wijze mee in de veranderende manier van werken.

Wat levert Anders Werken op?

Implementatie van Anders Werken is een arbeidsintensief proces. Maar óók een investering die loont. U geeft een flinke kwaliteitsimpuls aan het werkproces. Prestaties van uw werk worden op een hoger plan gebracht. Uw medewerkers worden facilitair beter ondersteund. Daarnaast bespaart u vaak ook nog op de huisvestingskosten. Wilt u weten of Anders Werken ook voor u loont? Met ons unieke dashboard kantoren brengen wij snel de ruimtelijke en financiële gevolgen van verschillende scenario’s voor u in kaart.

Alexandra Meeuwisse

Maak kennis met onze expert op het gebied van Het Nieuwe Werken

Neem contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon (073) 6 409 452