Menu

Nieuwe hybride manieren van werken

Hybride werken is het nieuwe werken. De combinatie tussen thuis, op kantoor of elders werken en tussen fysiek en digitaal werken, afhankelijk van de werkzaamheden. Het zorgt voor een betere balans tussen werk en privé, verhoogt de productiviteit en het werkgeluk.

Iedere organisatie is uniek, het hybride werken is daarom voor elke organisatie anders. De overstap naar een andere, hybride manier van werken is een complex veranderingsproces en vraagt om een integrale benadering vanuit de samenhang tussen ICT, mens & organisatie en huisvesting. De nieuwe hybride manier van werken geeft de noodzakelijke flexibiliteit en toekomstbestendigheid in een veranderende wereld.

Nieuwe hybride manieren van werken bieden veel flexibiliteit om activiteitgerelateerd en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Breed draagvlak essentieel

De bereidheid van werknemers om mee te gaan naar een andere manier van werken is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Door te zorgen voor actieve betrokkenheid ontstaat een breed draagvlak en bewustzijn over de kansen en mogelijkheden die een andere manier van werken biedt.

Veelal blijven organisaties steken bij redenen in de efficiencysfeer zoals het verminderen van het aantal vierkante meters kantoorruimte, het verminderen van reistijd en reductie van CO2-uitstoot; geen argumenten waar werknemers warm voor lopen. Doelstellingen in de sfeer van een betere werk-privébalans, meer autonomie, meer ontwikkelingsmogelijkheden, kortom doelstellingen die werknemers raken in hun manier van werken, zullen het draagvlak vergroten en daarmee het succes van de verandering echt bepalen.

Wat willen we bereiken?

  • Aantrekkelijk werkgeverschap.
  • Stimuleren ondernemerschap bij werknemers.
  • Betere werk-privébalans.
  • Vermindering woon-werkverkeer.
  • Vermindering m² kantoorruimte.
  • Binden en boeien werknemers.
  • CO2-uitstoot reduceren.

ONZE AANPAK

Met oog voor maatwerk en passie voor verbetering brengen wij frisse ideeën en inspiratie en nemen we uw mensen op enthousiaste wijze mee in een veranderende manier van werken.

Wat levert een andere, hybride manier van werken op?

De implementatie van een andere, hybride manier van werken is een intensief proces. Maar óók een investering die loont. Uw werknemers en organisatie krijgen nieuwe energie om beter samen te werken en optimaal te gaan werken. Uw werknemers worden beter ondersteund in het uitvoeren van hun taken, of het nu thuis of op kantoor is en zowel digitaal als fysiek. En uw kantoor wordt weer een aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten, waarbij de uitstraling bijdraagt aan uw ‘branding’ en merk. Daarnaast bespaart u vaak ook nog op de huisvestingskosten, terwijl de kwaliteit van uw werkomgeving omhoog gaat. Wilt u weten of een andere manier van werken ook voor u loont? Met onze businesscase-tool voor duurzame en gezonde kantoren brengen wij snel de ruimtelijke en financiële gevolgen van verschillende scenario’s voor u in kaart.

Kim Vermeulen

Maak kennis met onze experts op het gebied van Het Nieuwe Werken

Neem contact op met Kim Vermeulen, telefoon (073) 6 409 409

Willem Adriaanssen

Of neem contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 409