HEVO Francis Pelders.jpg
Francis Pelders
Senior projectmanager
Betrokkenheid is de sleutel tot succes.

De laatste 12 jaar ben ik als projectmanager gespecialiseerd in zorg en wonen en help ik zorgverleners om veranderingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Deze veranderingen kunnen zich zowel op zorg­inhoudelijk vlak als in de fysieke omgeving waarin zorg wordt geboden manifesteren. Doordat ik bij veel projecten betrokken ben zie ik waarvoor ik het doe. Wij leven in een verzorgingsstaat en dan is het fantastisch dat je daadwerkelijk zorgverleners oplossingen voor hun huisvestings­vraagstukken biedt. Mijn betrokkenheid bij de projecten is groot en mijn ervaring is rijk.

Voor mijn tijd binnen de gezondheidszorg ben ik actief geweest in andere sectoren van maatschappelijk vastgoed zoals sport, voorzieningenclusters en onderwijs. Ook daar heb ik met betrokkenheid opdrachtgevers, bestuurders en gemeenten ondersteund met hun huisvestingsvraagstukken.

Mijn passie ligt bij Risicodragend Projectmanagement. Een vorm van samenwerking waarbij ik door een professionele projectbeheersing de resultaten voor mijn  opdrachtgever en voor HEVO waarmaak.

Publicaties van Francis Pelders

#

Nieuwbouw QuaRijn

Het derde landhuis van QuaRijn in Doorn, genaamd Nieuw Leeuwenburg, is opgeleverd. Dit landhuis is onderdeel van Het Zonnehuis en is speciaal ontworpen als een veilige en comfortabele thuisbasis voor ouderen met dementie.
#

Inclusief onderwijs 2024

Special speciaal en inclusief onderwijs, met o.a. het onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) én de visie van vier experts over de haalbaarheid van inclusief onderwijs in Nederland.
#

Het Zonnehuis Doorn: woonzorglocatie en regionaal gezondheidscentrum ineen

Een eigentijds expertisecentrum dat bij de (wijk)bewoners een gevoel van trots oproept, waar Stichting QuaRijn de specialistische kleinschalige zorg kan bieden die ze nastreeft. Dat stond Mirjam Hagen, voorzitter van de Raad van Bestuur van QuaRijn, voor ogen.
#

Kleinschalige zorg en veel privacy in Het Zonnehuis

Het oude Zonnehuis in Doorn wordt vervangen door drie nieuwe panden om cliënten kleinschalige zorg aan te bieden. Sjaan Phielix is een van de eerste bewoners van het nieuwe Zonnehuis, en is heel enthousiast.
#

Risicodragend Projectmanagement met resultaatsverplichting

Een van de samenwerkingsvormen die HEVO voor de begeleiding van een bouw­project kan bieden, is Risicodragend Projectmanagement (RPM). Francis Pelders werkt al zo’n 30 jaar met RPM en is zeer positief.
#

25 nieuwbouw zorgappartementen Hoge Woerd Utrecht opgeleverd!

HEVO heeft op 2 december 2021 het nieuwe woongebouw Pratumplaats, met 25 woningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking, opgeleverd.
#

Mensgerichte en vernieuwende zorghuisvesting Hoge Veer Bastion

Hoge Veer Bastion is een modern woon-zorgcomplex voor ouderen met verschillende zorgbehoeften. Download de whitepaper.
#

Nieuwbouw Hoge Woerd in Utrecht

Bij de ontwikkeling en realisatie van woonzorgcentrum Hoge Woerd is vrijwel geen enkele mogelijkheid om duurzaam en circulair te bouwen onbenut gelaten.
#

Nieuwbouw woonzorg-locatie 'Zuidlanden' in Goutum Súd gestart

'Zuidlanden' is een woonzorglocatie 'nieuwe stijl'. De bouw is officieel gestart. De planning is dat de bewoners Kerstmis 2021 in hun nieuwe woning vieren.
#

Verduurzamen zorgvastgoed: is de WKO-installatie de juiste oplossing

Zaak is om alle, veelal complexe, factoren goed in kaart te brengen om zo voor de juiste oplossing te kunnen kiezen. Inzicht in de mogelijkheden, kansen en valkuilen.