HEVO_Willem Adriaanssen.jpg
Willem Adriaanssen
Partner / Procesmanager / Adviseur

Ik word enthousiast van vernieuwende vragen en houd van projecten waarin opdrachtgevers en gebruikers dingen willen verbeteren en wensen hebben die erom vragen buiten de gebaande paden te denken. In de duurzaamheidstransitie moet er namelijk een enorme omslag en verbetering van de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. Dat vraagt om innovatieve oplossingen en echt met elkaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Ik hou ervan om zowel te bouwen aan huisvesting als aan organisaties.

Met even veel plezier werk ik aan huisvesting als aan het verder brengen van organisaties. Bouwen aan gebouwen en organisaties die echt waardevol zijn. Voor mij betekent dat duurzame gebouwen realiseren waar mensen gelukkig in zijn en goed functionerende organisaties die waarde toevoegen. Waar mensen met veel werkplezier actief kunnen zijn met relevante opgaves. Ik ben er steeds op uit om voorbeeldprojecten te realiseren die mensen inspireren, zoals Aeres Hogeschool in Almere en Lyceum Schravenlant in Schiedam. Wanneer mijn werk een positief effect heeft op mensen, organisaties en de leefomgeving, heb ik mijn doel bereikt. Huisvesting is immers heel belangrijk voor mensen, het heeft directe invloed op hun functioneren én hun leefplezier.

Het is voor mij de uitdaging om in ieder project meer te realiseren dan mogelijk leek.

Ik vind het een uitdaging om in ieder project meer te realiseren dan vooraf mogelijk leek. Ik zie het als mijn rol om opdrachtgevers, stakeholders, collega’s en alle betrokken partijen te inspireren en mee te krijgen om ‘die extra stap’ te zetten. Het realiseren van dromen; als je dát mag vormgeven, dat is echt gaaf. De markten waarin ik actief ben zijn onderwijs, sport, gemeenten, kantoren en bedrijfshuisvesting. Binnen deze markten houd ik me ook bezig met new business development.

Publicaties van Willem Adriaanssen

#

Tien jaar bouwen, renoveren en herinrichten op de campus van de Hotel Management School Maastricht

Een campus inrichten is een kwestie van een lange adem. De studentenhuisvesting van de HMSM en de herinrichting van het omliggende park werden dit jaar afgerond.
#

Hybride werken ís de toekomst

Corona heeft het ‘kantoor’ voorgoed veranderd. Digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn in sneltreinvaart omarmd. De verschillende feiten en cijfers leveren een interessant beeld op.
#

Verduurzamen kantoorvastgoed

Is uw kantoor gereed voor de labelverplichting van 1 januari 2023? Met nog iets meer dan een jaar te gaan, is het nu het moment voor een strategische keuze.
#

Aeres Hogeschool Almere: duurzaam beeldmerk aan de entree van Floriade Expo 2022

Bij aanvang van het nieuwe collegejaar is de nieuwbouw van groene onderwijs- en kennisinstelling Aeres Hogeschool Almere in gebruik genomen. Een gezonde en inspirerende werk- en leeromgeving in een energieneutraal, klimaatadaptief en circulair gebouw.
#

Circulariteit en hybride werken de relatie

Het hybride werken heeft in het afgelopen jaar een vlucht genomen. Aspecten van het plaats- en tijdonafhankelijk werken spelen hierbij ook vaak een rol.
#

Smart buildings en de wet van het afnemend nut

De meerwaarde van smart buildings en smart workplaces zal blijven toenemen. Ondanks de wet van het afnemend nut.
#

Het nieuwe werken is hybride

Hybride werken is de toekomst. Het afgelopen jaar is gebleken dat het online (samen) werken veel beter gaat dan verwacht, maar voor echt hybride werken is er nog een weg te gaan.
#

Eerste graads: het nieuwe hybride werken

De afgelopen tijd is gebleken dat hybride werken in veel organisaties goed mogelijk is én vaak zelfs verrassende voordelen oplevert. In de toekomst zal het een grote rol blijven spelen. Maar willen we echt hybride werken, dan is er nog een weg te gaan.