Menu

Gemeenten

Veranderingen bieden kansen

Bij u als gemeentebestuur staan waarschijnlijk (onder andere!) deze thema’s op de agenda: organisatorische veranderingen, overtollig vastgoed en ontwikkelingen in het sociaal domein. Tegelijkertijd dwingt het klimaatakkoord u inmiddels ook echt tot energiebeperkingen. Hoe pakt u dat strategisch aan?

Een reorganisatie binnen de gemeentegrenzen, of een fusie met een andere gemeente: wij hebben al vaak dat soort veranderingsprocessen begeleid. Wellicht wilt u de gelegenheid aangrijpen om ook aspecten van het nieuwe werken in te voeren en uw werkconcept te flexibiliseren.

Om vastgoed optimaal te benutten heeft u verstand van zaken nodig.

Veel gemeenten hebben te maken met overtollig vastgoed. Het is dan zaak de huisvesting op portefeuille-niveau te managen. Want kunt u niet een koppeling maken met de behoeften die ontstaan in het sociaal domein?

De wijzigingen in de WMO, de Participatiewet en op het gebied van Jeugdzorg bieden kansen voor herbestemming. Wellicht zijn er accommodaties die multifunctioneel kunnen worden ingericht en onderdak bieden aan verschillende organisaties.

Een integrale aanpak heeft het meeste bestaansrecht.

Wij verkennen graag met u wat de opties voor uw gemeente zijn. Dat onderzoek biedt tevens een mooie gelegenheid om de mogelijkheden tot verduurzaming in kaart te brengen. Zo voldoet u dan ineens toch aan de verduurzamingsopgave en -doelstellingen die u zijn opgelegd…

Ook interessant

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en duurzamer kunnen maken. Aan de hand van dit stappenplan beschrijven wij de mogelijkheden om de kernvraag te beantwoorden en financiële ruimte te vinden in de vastgoedportefeuille.

Aanvragen whitepaper