Menu

Onderwijs

Hoe faciliteert u de veranderende onderwijsbehoefte op lange termijn?

Gezonde gebouwen zijn een basisvoorwaarde om uw onderwijsvisie te kunnen realiseren.

Wij hebben kennis van primairspeciaal en voortgezet onderwijs, mbohbo en universiteiten. Wij begeleiden u van het initiatief tot en met financiering, ontwikkeling en de realisatie. Wij zijn specialist in het hele proces.

Uitdagingen in het onderwijs zijn er voldoende. Andere onderwijsmethodieken, krimpende leerlingenaantallen, kinderen met verschillende niveaus en behoeften in een groep, samenwerking in multifunctionele accommodaties of binnen integrale kindcentra. Om het nog maar niet te hebben over een wens tot duurzame huisvesting die eventueel meerdere functies in zich herbergt.

Waar te beginnen? Wat zijn mogelijke denkrichtingen?

Soms is bij een onderwijsinstelling nog onduidelijk wat nu eigenlijk het echte probleem is in een kwestie rondom huisvesting. Wij verhelderen dat met u. Wij zijn gewend strategisch te kijken naar dit soort omvangrijke vraagstukken. Zo wordt ook duidelijk wat de eerste stap naar een oplossing zal zijn.

Kent u alle relevante regelgeving?

Ook kunnen wij ondersteuning bieden in de relatie met de gemeente. We hebben bijvoorbeeld al vaak te maken gehad met doorcentralisatie en het opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP's). Zo kunnen wij u voorzien van argumenten die politiek gezien hout snijden.

Wij delen graag onze ervaring en kennis met u. Onze specialisten kijken niet alleen vanuit het perspectief van een schoolbestuur, maar ook vanuit de gemeente of vanuit andere overheidsinstellingen. 

Wij denken bijvoorbeeld mee in de PO- en VO-raad hoe regelgeving kan worden aangepast en zijn medeopstellers van kwaliteitsrichtlijnen.

HEVO organiseert op verzoek voor groepen een excursie, workshop, lezing of een combinatie hiervan. Hierbij kunt u denken aan een bezoek aan scholen en/of multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO2-neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie. De excursies kunnen bijdragen aan het verscherpen van uw onderwijsvisie of inspiratie bieden ter voorbereiding op het opstellen van een wensen-/eisenpakket voor (ver)nieuwbouw of renovatie.

Afwegingskader Onderwijshuisvesting

Praktische tool om snel en weloverwogen te kiezen voor nieuwbouw of renovatie
Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Een groot aantal schoolgebouwen staat namelijk op de nominatie om vervangen te worden. Maar hoe maak je gedegen, weloverwogen en snel de keuze tussen nieuwbouw of renovatie? Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool die een voorkeur snel inzichtelijk en overzichtelijk maakt.

Boek 25 jaar onderwijshuisvesting

Onze jarenlange kennis, kunde en ervaring hebben wij gebundeld in een prachtig boek '25 jaar onderwijshuisvesting'. Vraag het boek kosteloos aan.

Mireille Uhlenbusch

Maak gebruik van onze kennis

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, 073 6 409 409