Menu

Hans Heijltjes

Senior adviseur

hans.heijltjes@hevo.nl

Onderwijshuisvesting is ingewikkeld; helemaal als je er niet dagelijks mee bezig bent

Het punt is: de bestuurders of gemeenteambtenaren kennen niet altijd de ins en outs van de wet- en regelgeving. Ook hebben ze niet altijd de nieuwe ontwikkelingen op hun netvlies.

Ik help hen door alle kaders en uitgangspunten in beeld te krijgen zodat ze een afgewogen besluit kunnen voorbereiden, of nemen.

Daarnaast fungeer ik als mediator tussen schoolbesturen en gemeente. In die rol verbeter ik het wederzijds begrip van elkaars positie over onderwijshuisvesting.

Wanneer die samenwerking verbetert, kunnen risico’s verminderen en behaalde resultaten geoptimaliseerd worden.

Ik heb al meer dan 30 jaar ervaring in onderwijshuisvesting. Eerst als gemeentelijk beleidsambtenaar en daarna als adviseur en projectmanager. Alle onderwerpen en situaties heb ik al eens aan de orde gehad. Van alle nieuwe en actuele ontwikkelingen en kansen ben ik op de hoogte.

Een lopende google-zoekmachine onderwijshuisvesting noemen mijn collega’s me

Schoolbesturen hebben een toenemende vraag naar het ontwikkelen van kennis ten aanzien van strategisch huisvestingsbeleid, en de vertaling ervan naar operationeel slim beheer. Het onderhoud moet maatwerk zijn en de exploitatiekosten op de lange termijn zo laag mogelijk. Ik ondersteun schoolbesturen en gemeenten in dit proces.

Ik ben mede-ontwikkelaar van onder andere de kwaliteitsrichtlijnen voor PO en VO, de Exploitatie optimizer schoolgebouwen en de nieuwbouw kosten configurator PO en VO.

Mijn drive is ervoor zorgen dat studenten, leerlingen, kinderen en onderwijspersoneel zich in een op het onderwijs afgestemde leeromgeving, in goed geoutilleerde en gezonde leeromgeving kunnen ontwikkelen.

Het gaat immers in eerste instantie om mensen en pas in tweede instantie om stenen.

Hans Heijltjes

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoonnummer (073) 6 409 409