Als economisch geograaf ben ik opgeleid om naar ‘het grotere plaatje’ te kijken, te analyseren en verbanden te leggen. In mijn rol als adviseur bij HEVO word ik enthousiast van de uiteenlopende en uitdagende vraagstukken waar onze opdrachtgevers dagelijks mee te maken hebben. Mijn focus ligt voornamelijk op de strategische en complexe adviesvraagstukken zoals het opstellen van strategische huisvestingsplannen, Integrale Huisvestingsplannen, scenariostudies, locatiestudies, etc. 

Ik investeer ook graag tijd in het uitvoeren van onderzoek naar diverse trends & ontwikkelingen en het schrijven van artikelen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst en het realiseren van gezonde en prettige huisvesting voor de eindgebruikers loopt als een rode draad door deze activiteiten. 

Energie krijg ik van het doorgronden van de (complexe) achtergronden, het ophalen van de benodigde input en gezamenlijk toewerken naar gedragen oplossingen.

Als adviseur uit Generatie Y ben ik daarbij van mening dat de ondersteuning en advisering van onze opdrachtgevers nóg sterker wordt door gebruik te maken van de enorme hoeveelheid databronnen die beschikbaar is. Mijns inziens zou het gebruik maken van databronnen nooit een doel op zichzelf moeten zijn maar het helpt ons én de opdrachtgevers in de verrijking van adviezen en het onderbouwen van keuzes, maar met name ook bij het visualiseren en toegankelijk maken van de resultaten.

Data verrijkt advies én is de versterkende combinatie van ruim 50 jaar inhoudelijke expertise van HEVO en het slim gebruik van databronnen.

Mijn persoonlijke motivatie vind ik in de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de duurzame toekomst van onze leefomgeving en daarin gezonde en prettige gebouwen te realiseren die optimaal faciliterend zijn aan het primaire proces dat er in plaatsvindt.