Menu

Johanna Scherer MSc

Projectleider / Adviseur

johanna.scherer@hevo.nl

Voor de gebruiker een zo goed mogelijk resultaat bereiken, dat is het doel in mijn werk.

Door goed te luisteren naar de wensen en behoeftes van onze opdrachtgevers, maar ook naar die van de toekomstige gebruikers, variërend van schoolkinderen tot senioren. Dit is voor mij essentieel om een goede en passende huisvesting te kunnen realiseren. Dat is belangrijk in de fase van advies, plannen maken en nieuwe projecten opstarten en wordt steeds belangrijker naarmate projecten vorderen, want ja, je doet het tenslotte voor de toekomstige gebruiker.

In mijn werk vind ik betrouwbaarheid en consistentie belangrijk.

Spreken wij iets af, dan doe ik mijn best om mij daar aan te houden. Daarbij vind ik het belangrijk om niet alleen op mijn eigen kennis en kunde terug te grijpen maar om ook mijn collega’s erbij te betrekken. Want twee weten altijd meer dan één.

Naast mijn persoonlijke aandacht voor de mens (als gesprekspartner, opdrachtgever, gebruiker) zijn de onderwerpen duurzaamheid, circulariteit en gezondheid heel belangrijk voor mij. Zonder de focus te leggen op deze onderwerpen is een ontwerp voor mij niet af, niet toekomstgericht. Uiteindelijk zijn deze thema’s ook belangrijk om de best mogelijke oplossing voor de mens te vinden; vandaag maar ook in de toekomst.

Het spanningsveld tussen krappe budgetten en een hoge, klantgerichte kwaliteit vormt voor mij een interessante uitdaging die ik graag samen met projectpartners aan ga.

Ik vind het leuk het hele werkproces te begeleiden. Het advies aan de voorkant, het begeleiden van aanbestedingen, ontwerptrajecten, vergunningtrajecten en de realisatie vormt voor mij één geheel. In mijn projecten vind je veel variatie van onderwijsprojecten, sportvoorzieningenwoningbouw voor senioren tot werkplekconcepten en verduurzamingsopgaven. Juist de variatie helpt mij om kruisverbanden te leggen en zo soms tot ongebruikelijke, maar voor een project perfect passende oplossingen te komen. 

Door open dialoog klantgerichte en duurzame oplossingen bereiken.

Johanna Scherer

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoon (073) 6 409 413