Menu

ir. Ron van Bloois

Partner

ron.bloois@hevo.nl

My purpose is to inspire, enjoy life and create a future proof society

Mr R. (Ron) van Bloois, BBE MSc RE, is partner at HEVO having joined the firm in 2011. With a background in development and investment,  Van Bloois is determined to create future-proof solutions in the built environment. He has an extensive track record and has built a large network, especially in the area of (public) real estate. He has also initiated and led numerous developments in (semi) commercial properties.

Since 2012 Van Bloois has been a lecturer at the Amsterdam School of Real Estate on the subjects of (health care) property finance/investments, business cases and assetmanagement. In the past few years, as leader of the Health care Division, Van Bloois has written numerous articles, participated as speaker at congresses and been active in the field of strategic (real estate) issues at board room level.

In his role as partner Van Bloois is particularly focused on expanding the activities in healthcare and the investor community. As a result of increased internationalisation not only the established order but also international investors are looking for alternative asset categories to invest in (health care, education, student housing and thematic investments). HEVO plays a valuable connecting role between the public and private sector as a consultant and risk-bearing party.

________________________________________

Ron aan het woord

Graag voeg ik mijn waarde toe aan maatschappelijke, en vooral complexe, strategische vraagstukken. De nadruk ligt bij mij op de financiering van het vastgoed en de duurzaamheid van de oplossing. Waar ik blij van word in mijn werk? Als ik impact maak.

In de praktijk word ik ervaren als de vertrouwenspersoon van bestuurders, toezichthouders en vastgoedverantwoordelijken. Vaak ook ben ik de bruggenbouwer naar (internationale) financierende partijen, voornamelijk banken en beleggers. Daarbij is de onderstroom, begrip hebben voor elkaars perspectieven, verbinden en vertrouwen opbouwen, nog belangrijker dan de bovenstroom, het plan, de cijfers en processen.

De cijfers moeten kloppen, maar het vertrouwen ontstaat tussen de mensen

Voor de toekomstbestendigheid van onze sectoren en de maatschappij als geheel, is het zaak dat mensen beter met elkaar gaan samenwerken, zoeken naar gemeenschappelijke belangen én gaan voor duurzame langetermijnoplossingen. Ik faciliteer, leg kruisverbanden, zoek synergie via partnerships en kijk verder dan het bestaande. Uiteindelijk ben ik altijd op zoek naar de verbinding.

Nevenfunctie: docent aan de Amsterdam School of Real Estate

Sinds 2012 ben ik verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate als docent bij een drietal opleidingen gerelateerd aan maatschappelijk vastgoed, beleggingen en financiering. De ASRE is voor vastgoedprofessionals hét postacademische opleidingsinstituut in Nederland en kent diverse opleidingen zoals MRE, MSRE en executive education (korte opleidingen voor specifieke thema’s en doelgroepen).

Ron van Bloois

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoonnummer (073) 6 409 409

Wapenfeiten van Ron