ir. Ron van Bloois

Partner

ron.bloois@hevo.nl

My purpose is to inspire, enjoy life and create a future proof society

Graag voeg ik mijn waarde toe aan maatschappelijke, en vooral complexe, strategische vraagstukken. De nadruk ligt bij mij op de financiering van het vastgoed en de duurzaamheid van de oplossing. Waar ik blij van word in mijn werk? Als ik impact maak.

In de praktijk word ik ervaren als de vertrouwenspersoon van bestuurders, toezichthouders en vastgoedverantwoordelijken. Vaak ook ben ik de bruggenbouwer naar (internationale) financierende partijen, voornamelijk banken en beleggers. Daarbij is de onderstroom, begrip hebben voor elkaars perspectieven, verbinden en vertrouwen opbouwen, nog belangrijker dan de bovenstroom, het plan, de cijfers en processen.

De cijfers moeten kloppen, maar het vertrouwen ontstaat tussen de mensen

Voor de toekomstbestendigheid van onze sectoren en de maatschappij als geheel, is het zaak dat mensen beter met elkaar gaan samenwerken, zoeken naar gemeenschappelijke belangen én gaan voor duurzame langetermijnoplossingen. Ik faciliteer, leg kruisverbanden, zoek synergie via partnerships en kijk verder dan het bestaande. Uiteindelijk ben ik altijd op zoek naar de verbinding.

Nevenfunctie: docent aan de Amsterdam School of Real Estate

Sinds 2012 ben ik verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate als docent bij een drietal opleidingen gerelateerd aan maatschappelijk vastgoed, beleggingen en financiering. De ASRE is voor vastgoedprofessionals hét postacademische opleidingsinstituut in Nederland en kent diverse opleidingen zoals MRE, MSRE en executive education (korte opleidingen voor specifieke thema’s en doelgroepen).

Ron van Bloois

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoonnummer (073) 6 409 409