ir. Ron van Bloois

Senior adviseur

ron.bloois@hevo.nl

Ik heb een natuurlijke drive tot verbetering en vernieuwing

Graag voeg ik mijn waarde toe aan maatschappelijke, en vooral complexe, vraagstukken voor kwetsbare doelgroepen.

In het bijzonder vind ik transities in de zorgsector uitdagend. Daar is de relevantie groot om tot duurzame oplossingen te komen.

Ik werk het liefst op het vlak waar het primaire proces van de gezondheidszorg -cure én care- strategisch wordt vertaald naar vastgoed. De nadruk ligt bij mij op de financiering van het vastgoed en de duurzaamheid van de oplossing.

In de praktijk word ik ervaren als de vertrouwenspersoon van bestuurders, toezichthouders en vastgoedverantwoordelijken. Vaak ook ben ik de bruggenbouwer naar financierende partijen, voornamelijk banken en beleggers. Daarbij is de onderstroom, begrip hebben voor elkaars perspectieven, verbinden en vertrouwen opbouwen, nog belangrijker dan de bovenstroom, het plan, de cijfers en processen.

De cijfers moeten kloppen, maar het vertrouwen ontstaat tussen de mensen

Voor de toekomstbestendigheid van de zorg en de maatschappij als geheel, is het zaak dat mensen beter met elkaar gaan samenwerken, zoeken naar gemeenschappelijke belangen én gaan voor duurzame lange termijn oplossingen. Daarbij moeten we sturen op geluk en welzijn. Dit klinkt soft, maar ik geloof er heilig in.

Waar ik blij van word in m’n werk? Als ik impact maak.
Bijvoorbeeld als complexe vraagstukken zijn ontrafeld en daarvoor onconventionele oplossingen zijn bedacht.

Maar uiteindelijk gaat het mij erom dat onze samenwerkingspartner gelukkig is geworden van onze bijdrage: gebruikers die zich als een vis in het water voelen in hun nieuwe huis, dagbesteding of behandelomgeving.

Ik faciliteer, leg kruisverbanden, zoek synergie via partnerships en kijk verder dan het bestaande. Uiteindelijk ben ik altijd op zoek naar de verbinding. ‘We doen het zo omdat we het altijd zo deden’, ken ik niet.

Ron van Bloois

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoonnummer (073) 6 409 409