HEVO Jolie Tops.jpg
Jolie Tops
Projectleider / Adviseur
De gebouwde omgeving als spiegeling van onze samenleving.

Hoe kunnen we met de inzet van creativiteit maatschappelijke vraagstukken beantwoorden middels een architectonisch ontwerp? Hoe draagt de gebouwde omgeving bij aan de totstandkoming van dynamiek, verbinding en sociale cohesie? Hoe kan een gebouw haar gebruikers optimaal faciliteren in de dagelijkse dingen?

Met deze vragen in mijn achterhoofd kijk ik naar de wereld om ons heen. We werken aan antwoorden. Er is oog voor sociale duurzaamheid, de mens staat centraal. Creativiteit en gedrevenheid staan voorop, waarbij de zoektocht naar innovaties van constante aard is. Maar ook de vertaling naar praktische oplossingen is van cruciaal belang. Juist in deze combinatie vind ik mijn passie en uitdaging.